Henk Borst Media Inzicht adviseert en begeleidt bedrijven en organisaties op het gebied van media-vraagstukken en -issues. HBMI werkt onafhankelijk en objectief en richt zich met name op adverteerders/opdrachtgevers die even effectief als discreet inzicht willen hebben in en/of support nodig hebben ten aanzien van:
  • de geldstromen tussen (media)bureaus en de media (transparantie);
  • de honorering van het reclame- en/of mediabureau (benchmarking);
  • de geleverde prestaties van het mediabureau (auditing);
  • de naleving van de contractuele afspraken ((integriteits-) toetsing naar "letter en geest");
  • het onderhandelen, inrichten en opstellen van een samenwerkingscontract (advies);
  • het rendement en de effecten van de geïnvesteerde media-euro's (ROI);
  • alle overige relevante mediavraagstukken (werving en selectie, algemeen advies).