Henk Borst Media Inzicht werkt met name voor de adverteerder/opdrachtgever die,
  • marktconforme, sluitende en gerespecteerde afspraken heeft met zijn bureau(s) maar dat niet zeker weet;
  • (mogelijk ten onrechte) denkt er van te kunnen uitgaan dat het bureau op een reëel niveau gehonoreerd wordt en zich in alle relevante opzichten 100% correct en integer manifesteert;
  • nog niet (eerder) in staat is geweest met het bureau marktconforme en sluitende afspraken te maken;
  • absoluut toe is aan het verkrijgen van duidelijke antwoorden op alle brandende mediavragen en issues;